Mediaackreditering

Uthämtning av mediaackreditering sker vid Aktivas Service i IFU Arena intill utomhusarenan. När man anländer till arenan bockas man av på närvarolista och man får då även information om förhållningsregler. Genom utkvitterad ackreditering åtar man sig också ansvaret att följa dessa, se även  https://2020.smfriidrott.se/covid-19/

Öppettider:

Torsdag 13 augusti: 17:00-20:00

Fredag 14 augusti: 10:00-20:00

Lördag 15 augusti: 09:00-18:00

Söndag 16 augusti: 09:00-15:00

Bilparkering finns runtom IFU Arena bredvid Uppsala Friidrottsarena. Observera att den är avgiftsbelagd (appen Parkster, SMS Park fungerar).

Pressläktaren

Arbetsplatser för radio, tv och skrivande press är belägen på västra delen av läktaren. Internet access är tillgängligt via kabel eller lokal WiFi access på pressläktaren.

Hela läktaren betraktas som en zon där maximalt 50 personer får befinna sig samtidigt. Endast ackrediterad media samt medieservicefunktionärer får vistas på pressläktaren.

Start- och resultatlistor kommer skrivas ut av sekretariatet och ordonanns från medieserviceteamet hämtar och distribuerar till de mediarepresentanter som önskar papperskopior.

Officiella resultatlistor anslås utanför IFU Arena på väggen samt på https://liveresult.se/

Fototjänst

Under SM-dagarna kommer foton från tävlingarna och arenan att göras tillgängliga på fotograf https://www.flickr.com/photos/adamtroy/albums

Media har tillåtelse att ladda ner foton från SM-tävlingarna och använda för publicering under villkor att fotocred ges till Adam Troy.

Presskontakt

Mediaansvarig/presschef är

Peter Jonsson

presschef@uiffriidrott.se

070-986 02 32

Mediaackreditering

ARRANGERAS AV
I SAMARBETE MED

Centrala sponsorer

Lokala sponsorer

Välkommen till Friidrotts-SM i Uppsala 14-16 augusti!