Angående information om användande av skor: Ny information om godkända skor har precis (13 aug) kommit från World Athletics. I länken nedan till SFIF:s hemsida finns denna lista i högerspalten. Alla skor kommer att kontrolleras via denna lista samt i övriga fall mätas. Alla deltagare har fått en skospecifikation att fylla i för varje start på distanser 800m och längre  i sitt nummerlappskuvert.

PM har också uppdaterats med denna information. Se också nyhet på friidrott.se.

 

Tidsprogram och ett uppdaterat PM med ytterligare information finns nu publicerat. Se länkar nedan.

Stängda grenar för efteranmälan i dagsläget är för Män: 200m, 5000m, höjd och för Kvinnor: höjd, stav, tresteg

Enligt de förutsättningar som angavs i inbjudan med maxgränser för antal anmälda så kommer de deltagare som inte kan beredas plats att informeras via den mailadress som angavs vid anmälan.

För ev efteranmälan eller återbud – använd e-postadress: smanmalan@uiffriidrott.se

Du som avser att inte delta i någon av grenarna med överskriden maxgräns dvs för Män 200m, 5000m och 10000m uppmanar vi att meddela återbud vilket gör att någon på väntelistan kan beredas plats. Just i år är det MYCKET önskvärt att återbud meddelas i god tid.

CALLING SCHEMA

SKOREGELINFORMATION FRÅN SFIF

STARTLISTA / LIVERESULTAT

SAMLADE RESULTAT

TIDSPROGRAM STÅENDE

TIDSPROGRAM LIGGANDE

 PM

COVID- 19

INBJUDAN

MENY OCH BESTÄLLNING AV MAT

Boendeinformation för deltagare

Scandic Uplandia

Arenahotellet

 

Välkommen till Friidrotts-SM i Uppsala 14-16 augusti!