Hälsomässiga restriktioner

– Varje person som besöker arrangemanget ska ta ansvar för att hen är fullt frisk, precis som överallt i samhället gäller att man inte har några sjukdomssymptom som tyder på Covid-19.

– Personer inom definierade riskgrupper skall inte delta vid tävlingen, varken som funktionär, aktiv eller ledare.

– Strikt personlig ackreditering för tävlande, ledare, funktionärer och media kommer att gälla för tillgång till arenan.

– Ackreditering får inte sökas av personer i riskgrupp (70 år eller äldre, eller annan riskgrupp).

– Endast personer utan sjukdomssymptom får vistas på arenan och känner man sjukdomssymptom skall man genast lämna arenan.

– Idrottare byter om och duschar hemma eller på sitt hotellrum.

– Samtliga personer håller 2 m avstånd till varandra i alla lägen då detta är möjligt och hälsningar eller tack sker ej genom handskakning, kramar eller annan fysisk beröring

Förhållningssätt vid tävlingsresor inom svensk friidrott under sommaren 2020

 • Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
 • Vid längre bilresor samt resor till och från tävlingar över dagen bör flera förare utnyttjas för att minska olycksrisken.
 • Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
 • Ta med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.
 • Tävlande och ledare kan dela rum inom träningsgruppen i samband med inkvartering , men ”logementsboende” ska undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas. Avstå särskilt kontakter med äldre personer (>70 år).
 • De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgruppen sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Man kan hämta sin mat och dryck själva så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göras utan trängsel.

 

Välkommen till Friidrotts-SM i Uppsala 14-16 augusti!